top of page

Woningbouw Bibliotheeklocatie

Gendt

In Oktober 2020 hebben we een studie gemaakt voor een herontwikkeling op de locatie van de voormalige Bibliotheek. Dit heeft geresulteerd in een drietal modellen. Deze hadden toen een alzijdige rechthoekige architectuur. Om een betere aansluiting te maken op het stedenbouwkundige lint zijn de modellen aangepast.

In de drie modellen is een massa ontworpen welke bestaat uit twee blokken aan weerzijden van een centrale ontsluiting met trap en lift. De oriëntatie van de beide blokken zijn gericht naar de openbare weg. Het blok aan de westzijde is georiënteerd op de Schoolstraat en het blok aan de oostzijde is georiënteerd op de Dorpsstraat.

< Terug

In de Dorpsstraat staan een aantal ontwikkelingen die groter qua schaal en hedendaags qua architectuur zijn. Om die reden is de massa van dit deel meer rechthoekig met een plat dak en hedendaags vormgegeven.

Het stedenbouwkundig lint in de Schoolstraat is veel kleinschaliger qua bouwmassa’s. Er bevinden zich hier met name één- en tweelaagse woonhuizen met kap. Net als in de Dorpstraat liggen deze kappen evenwijdig aan de openbare weg. Door een goede aansluiting te maken op het stedenbouwkundige lint van de Schoolstraat en Dorpstraat zijn bij de verschillende delen van het woonblok een kap gemaakt welke eveneens evenwijdig ligt aan de openbare weg.

Opdrachtgever:

Woonstichting Gendt

Architect:

Ronnie Kuiper | ASK Architecten

Beeldmateriaal:

3D impressies: Oswald Tacx

bottom of page