top of page

Haalbaarheidsonderzoeken

Alvorens een bouwplan of ontwikkelingsplan te starten is het veelal aan te bevelen een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Grondig onderzoek voorkomt teleurstellingen. Haalbaarheid is de basis van een succesvol resultaat. Bij een haalbaarheidsonderzoek wordt onderzocht of het bouwplan haalbaar is binnen vooraf gestelde randvoorwaarden, op basis van regelgeving, bestemmingsplannen, wensen, bouwkosten, mogelijkheden en uitgangspunten, zodat voor de uitwerking van het bouwplan kan worden bepaald of, en in welke vorm het bouwplan doorgang vindt. Hiermee wordt voorkomen dat de opdrachtgever in een bouwplan investeert, dat niet haalbaar blijkt te zijn; de bouwplannen kunnen dan voortijdig worden herzien en bijgestuurd.

Bij een haalbaarheidsonderzoek wordt in de eerste plaats onderzocht of het bouwplan procedureel haalbaar is. Hierbij wordt gekeken of het plan past in het bestemmingsplan, of er een afwijkingsprocedure dient te worden gevolgd en er wordt gepeild bij vergunningverlenende instanties wat de kans van slagen van een dergelijke procedure is en wat de te verwachten proceduretijd hierbij zal worden.

 

Wanneer een bouwplan procedureel haalbaar blijkt, wordt een prognose gedaan van de te verwachten onderzoeken en de hierbij gepaard gaande onderzoekskosten. Op basis van de wensen worden bouw- of verbouwkosten bepaald en worden de aanvullende kosten zoals sloopkosten, kosten aan terreininrichting en plankosten ingeschat. Deze kosten vormen de basis van een investeringsraming.

Accountant op het werk
bottom of page