top of page

Architectuurvisie

Mensen zijn de gebruikers van onze gebouwen en staan centraal in het ontwerpproces. De unieke vraag van iedere opdrachtgever wordt als uitgangspunt genomen.

ASK architecten werkt graag rechtstreeks samen met de initiatiefnemers en de eindgebruikers om tot functionele en inspirerende architectuur te komen.

Duurzaamheid hanteren wij in ruime zin: Flexibiliteit in gebruik, duurzaamheid van het casco, esthetische duurzaamheid en de mogelijkheid tot herbestemming.

Functie en Techniek komen tot uitdrukking in één heldere architectonische expressie. Technische aspecten worden op een zodanige manier geïntegreerd dat deze expressie wordt versterkt.

Detaillering en materiaalgebruik spelen een belangrijke rol bij de uitwerking van onze ontwerpen. Wij verkennen toepassingen van nieuwe (en oude) materialen en dragen zorg voor verfijnde details binnen het krachtenveld van regelgeving en kwaliteitsnormen.

 

Hoogwaardige installaties ondersteunen het ontwerp en brengen balans tussen comfort en energiezuinigheid. In projecten wordt het gebruik van duurzame energiebronnen onderzocht.

Kerkgebouw De Rank-11.jpg
bottom of page