top of page

Nieuwbouw

ASK Architecten heeft vanaf 1995 diverse woningen, zorgwoningen, utiliteitsgebouwen, scholen, religieuze gebouwen, buurthuizen en sportgebouwen gerealiseerd.

Bij het ontwerpen van nieuwbouw binnen een stedelijke of landschappelijke omgeving vinden we context belangrijk. De context is de inspiratiebron voor het nieuwe, deze zal zich moeten verhouden tot het bestaande, op wat voor manier dan ook. 

 

ASK architecten heeft een duidelijk eigen idioom, en werkt vanuit de grondgedachte dat de context medebepalend is voor het ontwerp. Dat noemen wij contextuele architectuur. Door integratie van kennis over de waarde van de aanwezige bebouwing/landschap is het mogelijk om contextuele architectuur te ontwerpen.

 

Het ontwerpproces is een communicatieproces waarbij voortdurend afstemming plaatsvindt tussen architect, gebruiker, opdrachtgever, vergunningverlenende instanties en andere betrokkenen. Veel energie wordt gestoken in het op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op gebied van duurzame bouw- en installatietechnieken.

 

In de zorg is de focus op wonen, maar ook voor het maken van bijeenkomst ruimten in de zorg. Voor deze specifieke doelgroep is het leuk om als architect een veilige omgeving te creëren waarin een bewoner zich veilig en thuis voelt, of dat nu voor senioren of een kind is. Door de aanwezige brede kennis binnen het bureau is het mogelijk om de realisatie van het ontwerp in de uitvoering te begeleiden, inclusief kostenbeheersing en planning.  

Steigers
bottom of page