top of page

Architectuurprofiel

Ronnie Kuiper is een zeer gedreven architect die al van jongs af aan een enorme passie heeft voor de architectuur. In 2001 studeerde hij cum laude af aan de Universiteit van Delft.

 

Als architect heeft hij een brede ervaring van meer dan 25 jaar door het gehele land, zowel in de planontwikkeling als in het aansturen van bouw-, renovatie- en restauratieprojecten en projectteams van diverse schaalgrootte en complexiteit. 

 

In 1995 kreeg hij zijn eerste opdracht voor een ontwerp voor een nieuwbouw woning in Krewerd. Sinds die tijd had Ronnie Kuiper een eenmanszaak. In 2010 is Architectuur Studio Kuiper B.V. opgericht (ASK Architecten). 

 

Als architect heeft hij vele projecten begeleid van ontwerp tot en met realisering, waaronder woningbouwprojecten, vele scholen en maatschappelijk vastgoed (buurtcentra en sportcomplexen, maar ook de nieuwbouw en herbestemming van (rijksmunumentale-) utilteitsgebouwen, het realiseren van musea, woningen voor particulieren, een nieuwbouw kerk, vele herbestemmingen van kerkgebouwen en vele zorgcomplexen. Met veel enthousiasme en passie heeft hij de nieuwbouw van woningbouwcomplexen, utilitaire gebouwen en scholen mogen ontwerpen en was hij verantwoordelijk voor de herbestemming van veel (Rijks-) monumentaal erfgoed.  

ir. R.D. (Ronnie) Kuiper

Ronnie Kuiper foto.jpg

‘Het participeren in de ontwikkeling van ruimten draagt een sterk maatschappelijke karakter. De gedrevenheid van opdrachtgever en adviseurs om gezamenlijk een goed project te realiseren bepaalt de kwaliteit van de gebouwde of monumentale omgeving. Het scheppen van goed functionerende ruimten en een passende identiteit voor de gebruikers is hierbij de gedeelde ambitie. In elke opgave wordt gezocht naar ‘het geheugen van de plek' in relatie tot de vraagstelling: de aanknopingspunten uit de directe omgeving voor het ontwerp, of deze nu stedelijk, landschappelijk of historisch is. Op deze wijze kan het programma naadloos worden verankerd in de bestaande (monumentale-) context in zowel locatie als tijd. De gelaagdheid in tijd en ruimte, techniek en menselijke aspecten worden zoveel mogelijk vervlochten in een eenduidig concept. Hierbij wordt gezocht naar de betekenis achter de vraag, terug naar de essentie!’

bottom of page