top of page

Herbestemming en interventies erfgoed

ASK architecten ontwerpt met het monument als uitgangspunt. Dankzij onze kennis van bouwhistorie, monumentenzorg, duurzaamheid en bouwtechniek realiseren we projecten die een hedendaagse laag toevoegen aan bestaand erfgoed. Bij herbestemming van monumenten is er vaak een spanningsveld tussen behoud en vernieuwing. Bij interventie binnen een omgeving met een hoge monumentwaarde is het belangrijk om een goede afweging te maken tussen monument- en gebruikswaarde. Dan is historische kennis van belang. In onze architectuur zoeken we naar gefundeerde keuzes waarbij het essentieel is om de bouwgeschiedenis van het monument en de waarde ervan te kennen. Als die kennis wordt meegewogen in restauratie- en interventiekeuzes dan zal dat altijd leiden tot duurzame oplossingen. Bij monumenten hebben ingrepen het vaak nog bekende oorspronkelijke ontwerp sterk aangetast, hetgeen een reconstructieve benadering rechtvaardigt.

 

Bij interventie en aanpassing van het monument aan de eisen van deze tijd is het belangrijk om het nieuwe herkenbaar in te brengen, zodat de interventie een duidelijke laag toevoegt aan de geschiedenis. Een herbestemmingsonderzoek verkent welke invulling kan bijdragen aan het voortbestaan van een monument, zonder afbreuk te doen aan de erfgoedwaarden. Het onderzoek bestaat doorgaans uit een bouwhistorisch onderzoek, een verkenning van mogelijke bestemmingen, markpotentie en haalbaarheid, een schetsplan, een bouwkundige opname en een begroting. Een belangenonderzoek, overleg met de gemeente en een verkenning van mogelijke toekomstige gebruikers maken vaak ook onderdeel uit van het proces. Duurzame monumentenzorg heeft onze voortdurende aandacht. 

Alcázar Sevilla
bottom of page