top of page

Ursulinenklooster

Maastricht

Inpassing van 33 zorgappartementen en 9 zorglogeerkamers voor Stichting Philadelphia Zorg
Sinds april 2005 is de Stichting Philadelphia Zorg eigenaar van het voormalig Ursulinenklooster, gelegen in de binnenstad van Maastricht. Het complex kent diverse gebouwen, een kapel en een zeer ruime kloostertuin.
Binnen het Ursulinenklooster gaat de Stichting Philadelphia Zorg een verblijfs- en een dagbestedingsfunctie locatie ontwikkelen. De verwachte oplevering van het complex is november 2008.
In het klooster zullen 32 zelfstandige appartementen worden gebouwd voor mensen met een beperking en hun diversiteit aan zorgvragen. De appartementen bestaan uit een eigen slaapkamer, woonkamer, kitchenette en natte cel. Desgewenst kan men gebruik maken van gemeenschappelijke ruimtes. De opzet van de verschillende woongroepen binnen de locatie is kleinschalig. De diverse wooninitiatieven worden opgezet binnen het totale complex. De ondersteuning varieert van ambulante begeleiding tot 24-uurszorg.

< Terug

Noodzaak

Centraal in het gebouwencomplex van het Ursulinenklooster aan de Grote Gracht te Maastricht bevindt zich een trappenhuis. Dit huidige trappenhuis ontsluit de verschillende verdiepingshoogten op een aantal plekken op een onoverzichtelijke en ingewikkelde wijze. Door meerdere uitbreidingen van het klooster door de tijd heen zijn er complexe verdiepingshoogteverschillen ontstaan. Voor de nieuwe gebruiker van het klooster, een zorginstelling voor onder ander mindervalide mensen, zijn deze hoogteverschillen ontzettend lastig. Door het vervangen van de bestaande trap en het maken van een nieuwe lift nabij dit trappenhuis, kunnen alle verdiepingen op een goede, heldere en overzichtelijke manier worden ontsloten.

Concept

Door de prominente ligging is het trappenhuis op te vatten als de ruggengraat van het totale gebouwencomplex. Zowel de verschillende verdiepingshoogten, als ook de hiermee onlosmakelijke bouwtijden worden door deze spil aan elkaar verbonden. Als concept voor de totale herinrichting van het klooster is gekozen voor een duidelijke articulatie van de verschillende bouwtijden. Er is naar gezocht de historische details zoveel mogelijk in het zicht te laten, en in datgene wat nieuw wordt toegevoegd het heden te laten spreken. Zo ontstaat er een hechte, respectvolle balans tussen het heden en het verleden, zonder het een het ander te laten overstemmen. De oorspronkelijke typologie klooster is in het nieuwe plan in zowel het detail als in de plattegrond duidelijk te herkennen.

Resumé

Door zo detailloos mogelijk te construeren wordt er voor gezorgd dat de in- en aanpassingen zo neutraal en hedendaags mogelijk worden. Zo ontstaat er een contrast met het verleden waarin de verschillende bouwtijden duidelijk te herkennen zijn. Er is in dit ontwerp een trappenhuis ontwikkeld welke niet alleen op een heldere functionele wijze de verschillende verdiepingshoogten, maar ook de verschillende bouwtijden overbrugt. Het nieuwe trappenhuis wordt zo de spil in de historie van het klooster, herbergt verschillende bouwtijden en verbindt deze aan elkaar, als maakt men door dit trappenhuis een wandeling door de tijd.

Opdrachtgever:

Philadelphia Zorg Limburg

Architect:

Ronnie Kuiper als architect | partner bij Van Hoogevest Architecten

Beeldmateriaal:

fotografie: EyeDea Fotografie

bottom of page