top of page

Restauratie en nieuwbouw de Munt

Utrecht

De opgave voor het ontwerp is het plaatsen van twee bedrijven, de Koninklijke Nederlandse Munt en het Geld en Bankmuseum in één gebouw welke om veiligheidsredenen strikt van elkaar gescheiden dienen te zijn. Bij het ontwikkelen van het concept voert de beveiliging dan ook de boventoon en uit zich door een strikt van elkaar gescheiden zonering van de twee bedrijven en hun onderverdeelde functies.

< Terug

Het concept is geënt op de historische ruimtestructuur en de beveiliging. Vanwege de beveiliging is er gekozen om de twee bedrijven en de bij de bedrijven afgezonderde functies geheel op te splitsen. De historische gangenstructuur bindt de afgezonderde functies als de conceptuele rode draad door het gebouw weer tot één geheel.
De hoofdopzet in het ontwikkelde concept bestaat uit drie fysiek gescheiden delen: een deel voor de Koninklijke Nederlandse Munt, een deel voor het Geld en Bank Museum en een middendeel welke voor beide bedrijven te gebruiken is. Ook is er vanwege de beveiliging voor gekozen om binnen de bedrijven aparte functies fysiek te scheiden met elk een eigen toegang.

Daar waar functies ter plaatse van de gangenstructuur elkaar fysiek raken is er gekozen de grens te markeren met beveiligde glazen wanden zodat de visuele relatie en de gangenstructuur helder blijven bestaan om zo goed te kunnen voldoen aan de oriëntatie binnen het gebouw welke van essentieel belang is voor een goed functioneren en wordt de beveiliging expressief zichtbaar gemaakt.

Opdrachtgever:

Koninklijke Nederlandse Munt

Architect:

2003 – 2007 Ronnie Kuiper als architect | partner bij Van Hoogevest Architecten

2018 – heden Ronnie Kuiper als architect | erfgoeddeskundige in het designteam met hoofdarchitect Cruz y Ortiz Arquitectos

Beeldmateriaal:

fotografie: Dirk Verwoerd

bottom of page