top of page

Nieuwbouw Integraal Kind Centrum

Maarssen

Samen met De Zwarte Hond heeft Ronnie Kuiper een ontwerp gemaakt voor het nieuwe IKC te Maarssen ten behoeve van een architectenselectie in 2018. In onze architectuur is de harmonie met de gebouwde omgeving in combinatie met een goede vertaling van het ruimtelijk programma van eisen bepalend voor het architectonisch ontwerp. In deze opgave is gezocht naar ‘het geheugen van de plek’: de aanknopingspunten uit de directe omgeving voor het ontwerp, of deze nu stedelijk, landschappelijk of historisch is. Op deze wijze is het programma naadloos verankerd in de bestaande context in zowel locatie als tijd.

< Terug

Het schoolgebouw van De Werledkidz (Het Palet) was aan vervangende nieuwbouw toe. Met de gehele ontwikkeling van het Harmonieplein is er gekozen om ook het Kompas en kinderopvang Kind & Co ook in de nieuwbouw te betrekken. Dat is voor de gemeente een prachtige combinatie en komt de beheersbaarheid van de verschillende gebruikers ten goede. Het is een enorme meerwaarde om gezamenlijk functies te kunnen gebruiken onder 1 dak. Met het maken van een wissellokaal kan er heel flexibel worden ingegaan op het groeien of krimpen van een van de beide scholen. Gezamelijk kunnen de scholen en de kinderopvang gebruik maken van de aula, het speellokaal en de keuken en de gymzaal. Tot op heden moeten de kinderen van beide scholen een stuk door Maarssen fietsen om naar hun gymzaal te kunnen komen. Met het onderbrengen van een gymzaal kunnen kinderen straks zonder tijdverlies en zeer veilig in de gymzaal aankomen. De realisatie van het samenbrengen van verschillende gebruikers is aan de ene kant een enorme meerwaarde maar aan de andere kant ook een uitdaging. Een uitdaging omdat de verschillende gebruikers hun eigen identiteit willen kunnen blijven behouden.

Opdrachtgever:

Gemeente Stichtsevecht

Architect:

Ronnie Kuiper namens De Zwarte Hond

Beeldmateriaal:

De Zwarte Hond & Ronnie Kuiper

bottom of page