top of page

Multifunctionele Sportaccomodatie Nieuw-Zuilen

Utrecht

‘Bij de opgave Nieuw Zuilen te Utrecht is het een uitdaging om landschap, architectuur en programma in elkaar te laten vloeien. Door een defragmentatie van de context kan een nieuwe betekenislaag worden toegevoegd aan het landschap door een her-enscenering van het landschap en programma'.

De locatie voor de visievorming voor een nieuw te bouwen multifunctionele sportaccommodatie bevindt zich aan de noordzijde van de stad Utrecht, op de grens met de gemeente Maarssen op een bestaand sportpark, Zuilenselaan.
Aan de noordoostzijde van de locatie wordt het gebied afgebakend door de Burgemeester Norbruislaan en aan de zuidwest zijde door het Amsterdam Rijnkanaal en Amsterdamse straatweg. Aan de noordwest zijde liggen meerdere sportvelden en aan de zuidoostzijde liggen sport- en tennisvelden.

< Terug

Het sportpark wordt vooralsnog niet door bewoners uit de wijk Zuilen gebruikt. Met een verplaatsing van het bestaande Kegelcentrum, Sporthal en Multifunctionele zaal meer ten zuidoosten aan de Burgemeester Norbruislaan beoogd de gemeente een directere binding van het sportpark met de wijk Zuilen. Tevens ontstaat er zo op de huidige locatie van bovengenoemde functies ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, De groene Van Heukelomlob.

Het sportpark Zuilenselaan wordt gekenmerkt door een zeer groene, landelijke omgeving.

Om een directe aansluiting te kunnen genereren bij de landelijke omgeving is middels een defragmentatie van de context ruimte gecreëerd voor het kunnen toevoegen van een nieuwe betekenislaag door een her-enscenering van het landschap en programma. Hierbij wordt het landschap, de architectuur en het programma in elkaar vervlochten. Met andere woorden, het landschap wordt eerst versnippert, om vervolgens het programma onder en boven (de tribunes) te realiseren in het nu opnieuw georganiseerde landschap middels scherfjes van glas (vensters), gras (het dak) en hout (de tribunes). Aangezien de sportvelden een vaste maat hebben, is de restruimte rondom de velden ingevuld. Zo ontstaat er een as van het sportpark van de Burgemeester Norbruislaan tot aan de Amsterdamse straatweg. Hierdoor krijgt het sportpark een goede zichtlijn vanaf de Amsterdamse straatweg naar het nieuwe ensemble.

Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht

Architect:

Ronnie Kuiper als architect, partner bij Van Hoogevest Architecten

Beeldmateriaal:

Van Hoogevest Architecten & Ronnie Kuiper

bottom of page