top of page

Kohnstammschool

Utrecht

Bij de Kohnstammschool was er behoefte aan een uitbreiding met 17 lokalen en 2 speellokalen.
Een flinke uitbreiding waaraan wat betreft de functionaliteit en duurzaamheid hoge eisen gesteld werden.
Toch zijn de bouwkosten laag gebleven door de heldere vorm van het gebouw en de functionele opzet van de plattegrond. Eveneens door de keuze voor Click-brick metselwerk waardoor de bouwtijd verkort werd.

< Terug

Energiekosten

De uitbreiding is dusdanig ontworpen dat de exploitatiekosten gering zijn. Dit niet alleen vanwege de lage onderhoudskosten, maar ook vanwege het lage energiegebruik.
Het gebouw heeft een hoge isolatiewaarde (Rc > 3,5) en een EPC-waarde die lager ligt dan de wettelijk vereiste waarde. Dit is ook bereikt door het toepassen van installaties als gebalanceerde CO²-gestuurde ventilatie, vloerverwarming in combinatie met een warmtepomp, etc.

Onderhoudskosten

De nieuwe uitbreiding is nagenoeg onderhoudsvrij. Dit door de toepassing van click-brick, aluminium kozijnen en schoonwerk beton. Click brick metselwerk is metselwerk zonder voegen waardoor er minder vervuiling ontstaat. Dit metselwerk is ook weer opnieuw toe te passen en dus uiterst milieuvriendelijk.

Tussen de uitbreiding en de bestaande school is een glazen tussenlid geplaatst. Deze is net als de overige kozijnen uitgevoerd met aluminium profielen. Deze hebben geen onderhoud nodig, evenals het schoonwerk beton. Beiden leveren dus een fikse besparing op van de onderhoudskosten.

Opdrachtgever:

SPO Utrecht

Architect:

Ronnie Kuiper als architect | partner bij Van Hoogevest Architecten

Beeldmateriaal:

fotografie: Frank Hanswijk

bottom of page