top of page

Kasteel-kloostercomplex Groot Bijstervelt

Oirschot

herbestemming Rijksmonument tot zorgappartementen voor dementerenden en revalidatiezorg en nieuwbouw zorgwoningen ten behoeve van herstelzorg en seniorenwoningen circa 70 appartementen

< Terug

Van adellijk huis en klooster tot wooncomplex voor senioren

Groot Bijstervelt in Oirschot is een historisch complex met een geschiedenis die teruggaat tot de veertiende eeuw. Zoals veel landgoederen is het begin twintigste eeuw getransformeerd tot klooster. Inmiddels is Groot Bijstervelt herontwikkeld tot woonzorgcomplex. Het project duurde van 2016 en is in 2021 geopend.

Het plan is door Ronnie Kuiper ontworpen als ingehuurde projectarchitect bij Hylkema Erfgoed. Het is in opdracht van VB2 vastgoed ontworpen voor de herontwikkeling van klooster. Groot Bijstervelt in Oirschot versterkt de historische waarden en vult het landgoed aan met nieuwbouw die past in de ruimtelijke context. Het herbestemmingsontwerp richt zich op de gelaagdheid van de herkenbare bouwtijden in architectuur en functie en het aanbrengen van hiërarchie tussen de verschillende bouwdelen. Bij het aanbrengen van wijzigingen aan het kloostercomplex is nadrukkelijk gekeken naar zowel de ontstaansgeschiedenis van het gehele complex, als naar de waarde van de afzonderlijke bouwdelen.

Het oudste en meest prominente bouwdeel is het oorspronkelijke adellijke huis. Dit deel van het complex biedt plaats aan achtentwintig zorgwoningen voor personen met een psychogeriatrische zorgvraag, zoals dementie. De daaropvolgende bouwdelen in de hiërarchie zijn de zijvleugels: de nieuwe oostvleugel en de kapel. Door de toevoeging van de oostvleugel zorgt deze samen met de kapel voor een symmetrische balans met het hoofdgebouw. Hier bevinden zich zestien zorgappartementen, waar gasten ook gebruik kunnen maken van zorg op afroep of de zorghotelfunctie. De kapel is herbestemd tot multifunctionele ontmoetingsplek met een restaurant en ruimte voor evenementen en activiteiten.

Achter het klooster is een nieuw volume toegevoegd. Deze residentie bestaat uit tweeëntwintig reguliere woningen met een extramurale zorgfunctie, bedoeld voor personen met een lichte of beginnende zorgvraag of wiens partner woonachtig is in een zorgwoning op het landgoed.
Het fraaie park rondom de woningen wordt volledig openbaar als devotiepark. Centraal in het plan bevindt zich een kapel, die zowel ruimtelijk als programmatisch een belangrijke spil in het plan vormt.

Opdrachtgever:

Groot Bijstervelt B.V.

Architect:

Ronnie Kuiper als senior architect bij Hylkema Erfgoed

Beeldmateriaal:

Ronnie Kuiper & Hylkema Erfgoed

bottom of page