top of page

Buurtcentrum Zuilen

Utrecht

Voor het project Buurtcentrum Zuilen hebben we een designteam samengesteld, bestaande uit: Architectuur Studio Kuiper, Feniks Installatieadviseurs en WSP voor de constructies. In de voorfase is dit team betrokken geweest in de ontwikkeling van het Ruimtelijk PVE en het interventieonderzoek. Hierbij is het team goed op elkaar ingespeeld. In 2022 heeft ASK Architecten de architectenselectie gewonnen.

Architectuur Studio Kuiper heeft al vele buurtcentra mogen ontwerpen in heel Nederland, waaronder enkele in Utrecht.

< Terug

We willen voor Zuilen een buurtcentrum maken welke qua architectuur een hedendaagse, frisse reflectie is van de omliggende wijk uit de jaren 1910 tot en met 1935. We maken een huis voor de buurt, dat uitnodigt voor ontmoeten, zowel in het gebouw als erbuiten. We willen de entree open en toegankelijk maken. De entree en het zicht op de huiskamer nodigen uit om binnen te komen, terwijl de bezoekers van het Buurtteam en Spoor 030 zich veilig en geborgen kunnen voelen maar ook goed toegankelijk, ‘drempelloos’. De functies kantoor en activiteitenruimten hebben een borstwering waarbij het goed kan aansluiten bij de omliggende bebouwing, en de privacy voor de functie binnen beter is geborgd. We zetten in op een duurzaam, maximaal flexibele indeelbaar buurtcentrum, en passen de constructie en installaties daarop toe. Zo is het gebouw als centrum/ ontmoetingsplek (hoeksteen van de samenleving) voor de buurt, goed bruikbaar en aanpasbaar (adaptief voor toekomstig gebruik) voor in ieder geval de komende 40 jaar. Ook ontwerpen we de buitenruimte mee, zodat we de sociale veiligheid kunnen borgen en functies als het fietsparkeren goed kunnen inpassen. Een duidelijk herkenbare, sociaal veilige en uitnodigende entree begint al in de openbare ruimte!

Het buurtcentrum Zuilen maken we samen, een huis voor de buurt, om allemaal trots op te kunnen zijn, voor nu en in de toekomst!

Opdrachtgever:

Gemeente Utrecht Stadsbedrijven BORG, Vastgoedbeheer

Architect:

Ronnie Kuiper | ASK Architecten

Beeldmateriaal:

3D impressies: Oswald Tacx

bottom of page