top of page

Broederhuis

Zeist

Inpassing van de huisartsenopleiding en zorgkantoor in Rijksmonumentaal Broederhuis.

Uit de achttiende eeuw stammen de gebouwen aan weerszijden van de Slotlaan - Broederplein en Zusterplein geheten. Het bezit van de Evangelische Broedergemeente wordt voor het overgrote deel verhuurd. De panden Broederplein 41-49 – tot vrij recent hoofdkwartier van Monumentenzorg – kregen in 2011 een hoogwaardige herbestemming. “Al sinds de negentiende eeuw wordt een deel van de panden verhuurd, waarbij de EBG als eigenaar en rentmeester fungeert.”

De meeste van de geschakelde panden zijn nog niet aan een cascorenovatie toe, maar zijn in de laatste decennia her en der wel gerenoveerd. Anders is dat in het geval van de westvleugel van het Broederplein (Broederhuis). Dat gebouwdeel vormde bijna vier decennia lang de hoofdvestiging van Monumentenzorg – nu Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en gevestigd in Amersfoort.

< Terug

Omvangrijk programma

Het vertrek van Monumentenzorg in 2009 vroeg om nieuwe huurders; die werden gevonden in de huisartsopleiding van het UMC Utrecht en Julius Clinical Research. Met deze huurders werd een herinrichting ontworpen. Ronnie Kuiper, die als projectarchitect gezorgd heeft voor integrale eenheid: Wat onze opdracht betreft stond vooral het installatietechnisch op peil brengen van de panden hoog op de agenda. Zaken als brandcompartimentering, het aanbrengen van liftinstallaties, ventilatiesystemen en nieuw sanitair. Het betreft met 7.000 m² een omvangrijk programma.

Wij hebben bij de brandcompartimentering rekening gehouden met de karakteristieke lange gang door het hele gebouw. Voor de compartimentering zijn glazen puien aangebracht die het gangenstelsel respecteren. in het hoekgebouw is een scheiding aangebracht tussen de twee huurdersruimten, maar in principe spreken wij over één in zijn geheel te exploiteren gebouw. De benodigde ruimte voor installaties werd gevonden in de houten kap, vanwaaruit het functioneren van alle kantoorruimten wordt aangestuurd.

Vrijwel alles is reversibel aangebracht. Dat wil zeggen dat de inrichting maximaal kan worden aangepast voor toekomstige huurders – uiteraard met respect voor de monumentale status.

Opdrachtgever:

Evangelische Broedergemeente Zeist

Architect:

Ronnie Kuiper als architect | partner bij Van Hoogevest Architecten

Beeldmateriaal:

fotografie: Frank Hanswijk

bottom of page